. .

. .

: 16.01.2016. . .

- 26

: -

:

: , !!! , . , , !!!


: https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/379.html -

:

: 1- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/380.html 2- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/381.html 3- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/383.html https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/382.html 4- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/384.html 5- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/385.html

: 6- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/386.html 7- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/387.html 8- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/388.html 9- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/389.html

ZEVS: !

Vasya1985: ..

82: ! ! !

: !!! !!!

--: . . .

: ! ! https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/385.html , ?

:

: : !

:

-: , . - , - , .

A_Mikulyun: . : , , , , , ! , , , . , , , ! ! !

A_Mikulyun:

A_Mikulyun: , - !

: https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/379.html - 1- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/380.html 2- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/381.html 3- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/383.html https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/382.html 4- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/384.html 5- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/385.html 6- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/386.html 7- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/387.html 8- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/388.html 9- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/389.html 10- https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/392.html https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/391.html https://my.mail.ru/bk/osadchuk1964/video/24/393.html

:

: [img][/img]

888: i, , !

lex-cao:

: !!! !